Franchising

Szkolenie prowadzone bezpośrednio przez naszego mistrza pizzy w naszej restauracji jest
kluczowym punktem każdego nowego otwarcia lokalu.

Szkolenie jest następnie kończone bezpośrednio w punkcie sprzedaży sieciowej przez
miesiąc. W ten sposób początkujący pizzaiolo uczą się zarządzać wszystkimi fazami cyklu
produkcyjnego, stając się częścią tej zdecentralizowanej produkcji rzemieślniczej dla każdej
restauracji.

01 Pizzarium wspiera swoich współpracowników podczas fazy otwarcia lokalu i towarzyszy
im we wszystkich procedurach wraz z nimi także aspektem przedsiębiorczym firmy, a nie
tylko komercyjnym.